เมืองเชียงแสน เมืองแห่งอารยธรรมโบราณอันทรงคุณค่า แม้ว่าเชียงแสนจะเป็นที่รู้จักในยุคปัจจุบันในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติ แต่ก็มีดอยสะโงะ ซึ่งเป็นทิวทัศน์อันงดงามของทะเลหมอก มีบ้านและร้านกาแฟเก๋ๆ อย่างสตาร์ดอยคอฟฟี่ มากกว่าเชียงแสนใกล้เมืองโบราณ มีทิวทัศน์และวิวแม่น้ำโขงที่มองเห็นภูเขาและบ้านเรือนของเพื่อนบ้านที่สวยงามมาก เชียงแสน ซึ่งปัจจุบันสร้างขึ้นบนพื้นที่แห่งแรกของเมืองโบราณแห่งศตวรรษ ยังมีอนุสรณ์สถานกระจัดกระจายอยู่ทั่วเมืองและวัดสำคัญๆ มากมาย ที่สวยงามกว่าที่เคย วัดโบราณ ชีวิตสงบเป็นครั้งคราว